Výroba biologicky rozložitelných tašek – ekologická náhrada “igelitek”

Zvláštním typem jsou tašky vyrobené ze speciálních materiálů (na přírodní bázi, např. škrobu, ale i plastů s přidanými aditivy), které připomínají igelit, avšak na rozdíl od něj se v přírodě za určitých podmínek a určitou dobu rozloží na životní prostředí nezatěžující složky (vodu, oxid uhličitý a biomasu).