Biologicky rozložitelné tašky s potiskem

netkaná PLA taška

Zvláštním typem jsou biologicky rozložitelné (degradabilní) tašky vyrobené ze speciálních materiálů (na přírodní bázi, např. škrobu, ale i plastů s přidanými aditivy), které připomínají igelit, avšak na rozdíl od něj se za určitých podmínek a určitou dobu rozloží na složky méně zatěžující životní prostředí (vodu, oxid uhličitý a biomasu).

Je však třeba zdůraznit, že se přesto většinou stále jedná o syntetický materiál, specifický typ plastů, který může být pro přírodu stejnou nebo i větší zátěží než igelitky a jeho rozpad může trvat mnoho let. Rozhodně nelze tolerovat odhazování těchto tašek v přírodě – 100% ekologická likvidace musí probíhat ve specializovaných průmyslových kompostárnách a provozech působením specifických činidel (teplo, světlo, vlhkost, mikroorganismy apod.). Je-li tedy vaším cílem ekologická odpovědnost, je lépe zvolit raději tašky z čistě přírodních materiálů (bavlna, juta).

Základní typy biologicky rozložitelných tašek

  • biologicky rozložitelné a kompostovatelné – rozklad působením mikroorganismů a optimálního poměru činidel
  • oxorozložitelné – rozklad oxidací působením tepla a světla

Biologicky rozložitelné tašky nevyrábíme na zakázku, nabízíme skladové tašky daných parametrů. V naší nabídce naleznete tašky z tzv. PLA (polylactic acid – kyselina polymléčná). Jde o syntetický materiál vyrobený chemickým procesem z modifikovaného rostlinného škrobu (získaného převážně z kukuřice, brambor nebo pšenice). PLA je biologickou alternativou k běžným plastům.